Miesiąc: Lipiec 2019

Wierzytelność hipoteczna a przedawnienie

Pytanie: Ojciec nigdy nie miał kredytu na dom, narobił długów i weszli na hipotekę domu długi dawno się przedawniły teraz dom chcą licytować. Czy wysyłając pismo o przedawnieniu się długów zatrzyma licytację domu na który wpisało się wielu wierzycieli i każdego z nich dług się przedawnił.

Porada prawna: To zależy, bo jeżeli wierzytelności były zabezpieczone hipotecznie (została ustanowiona hipoteka na nieruchomości jako zabezpieczenie rzeczowe wierzytelności) to zgodnie z art. 77 ustawy o księgach wieczystych i hipotece przedawnienie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką nie narusza uprawnienia wierzyciela hipotecznego do uzyskania zaspokojenia z nieruchomości obciążonej. Continue reading „Wierzytelność hipoteczna a przedawnienie”