Przedawnienie roszczenia z tytułu pożyczki udzielonej przez firmę która nie jest firma pożyczkową

przez | Kwiecień 30, 2019

Pytanie: Dowiedziałam się że pożyczka bankowa przedawnia się po upływie trzech lat. Ja prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i pożyczki udzieliła mi spółka jawna z którą kiedyś współpracowała moja firma. Termin zapłaty minął ponad trzy lata temu. Czy pożyczka ta przedawniła się już? I czy

Porada prawna: Trzyletni termin przedawnienia dotyczy tylko tych pożyczek których udzielają podmioty prowadzące w tym zakresie działalność gospodarczą. Czyli, rzeczywiście z upływem trzech lat przedawniają się roszczenia tytułu pożyczek udzielanych przez banki jak też przez parabanki czyli firmy pożyczkowe niebędące bankami. Termin ten biegnie od daty wymagalności pożyczki (raty) czyli od dnia w którym zgodnie z zapisem w umowie pożyczka (rata) winna być spłacona.

Jeżeli jednak pożyczki udzieliła Pani spółka której przedmiotem działalności nie jest udzielanie pożyczek, (obecnie firma pożyczkowa nie może mieć formy spółki jawnej) wówczas bieg przedawnienia wynosi sześć lat czyli tyle co w przypadku pożyczek udzielanych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Jeżeli ma Pani wątpliwości co do tego, czy udzielanie pożyczek mieściło się w zakresie działalności gospodarczej tej spółki, może to Pani sprawdzić w Krajowym Rejestrze Sądowym. Warto też wiedzieć i o tym, że samo wniesienie do sądu pozwu o zapłatę wstrzymuje bieg przedawnienia.

2 myśli nt. „Przedawnienie roszczenia z tytułu pożyczki udzielonej przez firmę która nie jest firma pożyczkową

 1. Jacek

  Piszę, bo niestety nie udało mi się znaleźć nigdzie niezbędnych informacji. Moja sprawa wygląda następująco: firma windykacyjna wykupiła dawno przeterminowany dług. O jego istnieniu dowiedziałem się w chwili kiedy komornik zajął mi wynagrodzenie. Oczywiście napisałem wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu …i sprawa skończyła się pomyślnie dla mnie. Sąd oddalił powództwo. Teraz chcę odzyskać pieniądze jakie ta firma przywłaszczyła sobie. I teraz prośba- jeśli mają państwo gotowe takie pismo to będę wdzięczny ponieważ nie znalazłem takiego w sieci. Czy mogę zażądać dokładnie takiej sumy ( koszty komornika itd) jaka byłą mi zabrana? Jaki termin na zwrot (14-30 dni?) i czy uzasadnić powołujac się na bezpodstawne przywłaszczenie mienia?

  Odpowiedz
  1. admin Autor wpisu

   Przedawniony dług wciąż jest długiem i wierzyciel ma prawo domagać się zapłaty takiego długu. Skoro jednak nie zapłacił go Pan dobrowolnie lecz został od Pana wyegzekwowany przez komornika, to w opisanej sytuacji ma Pan prawo zażądać od firmy windykacyjnej zwrotu wyegzekwowanych pieniędzy, łącznie z kosztami procesu oraz opłatą komorniczą.

   W związku z prawomocnym oddaleniem powództwa o zapłatę (załączam kopię wyroku z dnia …. sygn. akt …. wydanego przez Sąd…) wskutek przywrócenia przez sąd terminu do wniesienia sprzeciwu, wzywam do zwrócenia mi bezpodstawnie wyegzekwowanej przez komornika kwoty … (załącza Pan dowody stwierdzające wyegzekwowane kwoty) w terminie siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego wezwania. Zapłaty należy dokonać na mój rachunek bankowy: … W przypadku nieodnotowania zapłaty wyżej wymienionej kwoty w wyżej wyznaczonym terminie skieruję dochodzenie tego roszczenia na drogę sądową.”

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *