Wierzytelność hipoteczna a przedawnienie

przez | Lipiec 30, 2019

Pytanie: Ojciec nigdy nie miał kredytu na dom, narobił długów i weszli na hipotekę domu długi dawno się przedawniły teraz dom chcą licytować. Czy wysyłając pismo o przedawnieniu się długów zatrzyma licytację domu na który wpisało się wielu wierzycieli i każdego z nich dług się przedawnił.

Porada prawna: To zależy, bo jeżeli wierzytelności były zabezpieczone hipotecznie (została ustanowiona hipoteka na nieruchomości jako zabezpieczenie rzeczowe wierzytelności) to zgodnie z art. 77 ustawy o księgach wieczystych i hipotece przedawnienie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką nie narusza uprawnienia wierzyciela hipotecznego do uzyskania zaspokojenia z nieruchomości obciążonej. Konstytucyjność tego przepisu została potwierdzona wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego SK 31/17 z dnia 15 maja 2019. Nie tylko bank może zabezpieczyć hipotecznie swoją wierzytelność (kredyt), może tego dokonać każdy wierzyciel z jakiegokolwiek innego tytułu, w tym osoba prywatna: http://komorniczo.slask.pl/hipoteka-jako-zabezpieczenie-takze-prywatnej-pozyczki/.

Jeżeli natomiast wierzytelności te nie są zabezpieczone hipotecznie, to można skutecznie wnieść do sądu powództwo przeciwegzekucyjne powołując się na przedawnienie i wnosząc o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego (w przypadku każdej wierzytelności przedawnionej osobne powództwo). W pozwie żądać też zabezpieczenia powództwa poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Gdy powództwo zostanie uwzględnione, postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone.

Pytanie: A jeśli jeden z wierzycieli został zabezpieczony hipoteczne a pozostali nie? Czy w związku z tym ojciec może wysłać pismo do pozostałych wierzycieli o przedawnieniu się długów a do tego zabezpieczonego hipoteczne o umorzenie odsetek tak aby została tylko należność główna do spłaty. Należność główną jestem wstanie spłacić za ojca. Bardzo bym nie chciał by dom rodziny przepadł na licytacji. Czy w związku z tym mogę również przerwać licytację?

Porada prawna: Tych którzy nie mają zabezpieczenia hipotecznego, wezwać do złożenia wniosku do komornika o umorzenie postępowania egzekucyjnego w terminie siedmiu dni pod rygorem wytoczenia powództwa przeciwegzekucyjnego, z uwagi na przedawnienie roszczeń. Jeżeli nie uczynią zadość wezwaniu, wytoczyć powództwo przeciwegzekucyjne.

Tego który ma zabezpieczenie hipoteczne, wezwać do ograniczenia powództwa do należności głównej z uwagi na przedawnienie roszczeń o odsetki, w terminie siedmiu dni, pod rygorem wytoczenia powództwa przeciwegzekucyjnego. Jeżeli nie ograniczy egzekucji, wytoczyć powództwo przeciwegzekzekucyjne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *